ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกมมา (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[ฟังก์ชันแกมมา]] ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
* [[รังสีแกมมา]] รังสีชนิดหนึ่ง
* [[ค่าคงที่ออยเลอร์-แมสเชโรนี]] ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่เขียนแทนด้วยอักษรแกมมา
{{แก้กำกวม}}
17,398

การแก้ไข