ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไตรปิฎกภาษาทิเบต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แทนที่ ‘ตระกร้า’ ด้วย ‘ตะกร้า’
(แทนที่ ‘ตระกร้า’ ด้วย ‘ตะกร้า’)
'''พระไตรปิฎกทิเบต''' หมายถึงคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่ได้รับการแปล และเขียนขึ้นในภาษาทิเบต ทั้งนี้ คำว่า พระไตรปิฏกที่ใช้ในบริบทนี้ มิได้หมายความว่า พุทธศาสนาแบบทิเบตแบ่งพระธรรมวินัยออกเป็น 3 หมวดหมู่ หรือ 3 ตระกร้าตะกร้า ตามธรรมเนียมของฝ่ายเถรวาท แต่เป็นการใช้คำว่าพระไตรปิฎกเพื่อเรียกคัมภีร์ทางพุทธศาสนาโดยรวม ที่พุทธศาสนาฝ่ายทิเบต หรือนิกายวัชรยานใช้ศึกษาพระธรรมวินัย อันประกอบด้วยพุทธวจนะ และปกรณ์ที่รจนาโดยพระคันถรจนาจารย์ต่างๆ
 
== ประวัติ ==
123,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์