ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Lephill"

แทนที่ ‘คริสตศักราช’ ด้วย ‘คริสต์ศักราช’
(ย้ายหน้ามาไอดีนี้)
(แทนที่ ‘คริสตศักราช’ ด้วย ‘คริสต์ศักราช’)
เรื่องสารบบของคัมภีร์ฮีบรู ผมขออธิบายดังนี้นะครับ
 
ศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้เป็นผู้เพิ่มคัมภีร์อธิกธรรมเข้ามาในสารบบอย่างที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์ (รวมทั้งคุณ DanMTaylor) กล่าวหามาอย่างผิด ๆ แต่ถูกรวมเข้าในคัมภีร์ฮีบรูฉบับเซปตัวจินต์มาตั้งแต่'''ปลายศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราชคริสต์ศักราช''' และแพร่หลายในหมู่ชาวยิวพลัดถิ่น คริสตจักรยุคแรกจึงใช้คัมภีร์ฉบับเซปตัวจินต์ตลอดมา แม้จะเกิดแตกแยกเป็นคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์แล้วก็ตาม ส่วนสารบบที่มี 36 เล่มนั้นเกิดขึ้นใน'''ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1''' ตามมติของสภาแจมเนีย และเป็นที่ยอมรับในศาสนายูดาห์อย่างเป็นทางการ ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนา ชาวโปรเตสแตนต์ได้หันไปยึดสารบบแจมเนียตามศาสนายูดาห์ จึงเท่ากับตัดอธิกธรรมออกจากไบเบิล
 
สรุปก็คือ คาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ ไม่ได้เป็นฝ่ายเพิ่มหนังสือเข้ามาในสารบบพันธสัญญาเดิม แต่เป็นชาวยิวที่เพิ่มหนังสือเองมาตั้งแต่ก่อนพระเยซูเกิด และตัดออกภายหลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ แล้วคริสตชนแต่ละนิกายก็ไปยึดมาต่างฉบับกันครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 20:46, 29 มิถุนายน 2557 (ICT)
123,860

การแก้ไข