ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกาย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ศาสนาอิสลาม ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาอิสลาม}}
นิกายในศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 62 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายซุนนี่นีย์]] หรืออะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์
* [[นิกายมุอ์ต๊ะซิละฮ์]]
* [[นิกายญับบะรียะฮ์]]
* [[นิกายค่อวาริจญ์]]
* [[นิกายมุรญิอะฮ์]]
* [[นิกายชีอะฮ์]]
 
696

การแก้ไข