ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกาย"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
=== ศาสนาคริสต์ ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาคริสต์}}
นิกายในศาสนาพุทธคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายโรมันคาทอลิก]]
* [[นิกายโปรเตสแตนต์]]
=== ศาสนาอิสลาม ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาอิสลาม}}
นิกายในศาสนาพุทธอิสลาม แบ่งออกเป็น 6 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายซุนนี่]] หรืออะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์
* [[นิกายมุอ์ต๊ะซิละฮ์]]
=== ศาสนาซิกข์ ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาซิกข์}}
นิกายในศาสนาพุทธซิกข์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายนานักปันณิ]]
* [[นิกายนิลิมเล]]
696

การแก้ไข