ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระนาม =
| พระนามเต็ม = สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี
| ฐานันดร = เจ้าฟ้าชั้นเอกโท
| วันประสูติ = [[พ.ศ. 2272]]<ref>''[http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3750590/K3750590.html ปฐมวงศ์]'' พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดฯให้พระศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ์) จดหมายเหตุตามพระราชนิพนธ์</ref>
175

การแก้ไข