ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยงยุทธ ติยะไพรัช"

เก็บกวาดเรียบเรียงใหม่หมด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดเรียบเรียงใหม่หมด)
| footnotes =
}}
'''นายยงยุทธ ติยะไพรัช''' ([[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2504]] — )เป็นบุตรของนายแต้ซ้ง กับ นางจม แซ่เตีย อดีต[[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธาน]][[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] และอดีตประธาน[[สภาผู้แทนราษฎร]] รองหัวหน้า[[พรรคพลังประชาชน]] อดีตโฆษกประจำ[[สำนักนายกรัฐมนตรี]] อดีตเลขาธิการ[[นายกรัฐมนตรี]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] สมัยรัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]] และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย
 
== ประวัติการศึกษา ==
นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นบุตรของแต้ซ้ง (บิดา) กับ จม (มารดา) แซ่เตีย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามัธยมจาก[[โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม]] จังหวัดเชียงราย ระดับปริญญาตรี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะเกษตรศาสตร์]] สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ในปี พ.ศ. 2526 (รุ่นเดียวกับ [[อภิรักษ์ โกษะโยธิน|นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน]] [[รายนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร|อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] และรองหัวหน้า[[พรรคประชาธิปัตย์]]), และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] พ.ศ. 2536 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Urban Environmental Management ในปี พ.ศ. 2555 จาก [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย]]<ref>[http://www.ryt9.com/s/prg/1426689 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยงยุทธ ติยะไพรัช เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันเอไอที]</ref>
 
=== เส้นทางการเมือง ===
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Urban Environmental Management ในปี พ.ศ. 2555 จาก [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย]]<ref>[http://www.ryt9.com/s/prg/1426689 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยงยุทธ ติยะไพรัช เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันเอไอที]</ref>
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ก้าวเข้าสู่ถนนการเมือง ลงสมัครเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] จนและได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]] ในสังกัด[[พรรคเอกภาพ]] โดยการสนับสนุนของ [[ฉัฐวัสส์ มุตตามระ|ดร.ฉัฐวัสส์ มุตตามระ]] อดีต ส.ส.เชียงราย, [[สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์|นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์]] และ[[บัวสอน ประชามอญ|นายบัวสอน ประชามอญ]] ที่มาอยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกัน กระทั่งการเลือกตั้งปี [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]] นายยงยุทธเข้าสังกัด [[พรรคประชาธิปัตย์]] ได้รับชัยชนะใน[[การเลือกตั้ง]] ได้รับตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำ[[สำนักนายกรัฐมนตรี]] ก่อนที่จะย้ายมาลงในนาม[[พรรคไทยรักไทย]] เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการเลือกตั้ง และได้รับตำแหน่งทางการเมือง เริ่มต้นจาก [[รายนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]], [[รายนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย|เลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] และรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154678.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref>
== เส้นทางการเมือง ==
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ก้าวเข้าสู่ถนนการเมือง ลงสมัคร[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] จนได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]] ในสังกัด[[พรรคเอกภาพ]] โดยการสนับสนุนของ [[ฉัฐวัสส์ มุตตามระ|ดร.ฉัฐวัสส์ มุตตามระ]] อดีต ส.ส.เชียงราย [[สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์|นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์]] และ[[บัวสอน ประชามอญ|นายบัวสอน ประชามอญ]] ที่มาอยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกัน กระทั่งการเลือกตั้งปี [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]] นายยงยุทธเข้าสังกัด [[พรรคประชาธิปัตย์]] ได้รับชัยชนะใน[[การเลือกตั้ง]] ได้รับตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำ[[สำนักนายกรัฐมนตรี]] ก่อนที่จะย้ายมาลงในนาม[[พรรคไทยรักไทย]] เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการเลือกตั้ง และได้รับตำแหน่งทางการเมือง เริ่มต้นจาก [[รายนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]], [[รายนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย|เลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] และรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154678.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref>
 
==== กรณีปิดล้อมบ้านผู้ต้องหาคดียาเสพติด ====
== ฉายา ยุทธ ตู้เย็น ==
[[ไฟล์:ข่าวศตะกูรมะ.jpg|left|thumb|ภาพข่าวนายนิสสัย ศตะกูรมะ กับตู้เย็นที่ถูกยิงจนพรุน]]
นายยงยุทธ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า '''ยุทธ ตู้เย็น''' จากกรณีของครอบครัวศตะกูรมะ เมื่อ พ.ศ. 2547 ในปฏิบัติการสนองนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตำรวจคอมมานโด นำโดย พล.ต.ต.[[โกสินทร์ หินเธาว์]] ผู้บังคับการ[[กองปราบปราม]] นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านของนายนิสสัย ศตะกูรมะ อายุ 70 ปี และนางอุดม ศตะกูรมะ อายุ 67 ปี ที่ตำบลเชียงรากน้อย [[อำเภอบางไทร]] [[พระนครศรีอยุธยา]] และเปิดฉากยิงถล่ม โดยได้ข้อมูลจากนายยงยุทธ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งผลิตและค้า[[ยาบ้า]] โดยนายยงยุทธ ได้ข้อมูลจากตู้ ปณ.ร้องทุกข์นายกรัฐมนตรี <ref>[http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9480000112383 "ศตะกูรมะ"ไขข้อข้องใจร่ำรวยจากการขายที่-เก็บหอมรอมริบ]</ref>
[[ไฟล์:ข่าวศตะกูรมะ.jpg|thumb|ภาพข่าวนายนิสสัย ศตะกูรมะ กับตู้เย็นที่ถูกยิงจนพรุน]]
 
นายยงยุทธ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า '''ยุทธ ตู้เย็น''' จากกรณีของครอบครัวศตะกูรมะ เมื่อ พ.ศ. 2547 ในปฏิบัติการสนองนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตำรวจคอมมานโด นำโดย พล.ต.ต.[[ตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์]] ผู้บังคับการ[[กองปราบปราม]] (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านบ้านพักของนายนิสสัย ศตะกูรมะ อายุ 70 ปี และนางอุดม ศตะกูรมะ อายุ 67 ปี ที่ตำบลเชียงรากน้อย [[อำเภอบางไทร]] [[พระนครศรีอยุธยา]] และเปิดฉากยิงถล่ม โดยได้ข้อมูลจากนายยงยุทธ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งผลิตและค้า[[ยาบ้า]] โดยนายยงยุทธ ได้ข้อมูลจากตู้ ปณ.ร้องทุกข์นายกรัฐมนตรี <ref>[http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9480000112383 "ศตะกูรมะ"ไขข้อข้องใจร่ำรวยจากการขายที่-เก็บหอมรอมริบ]</ref>
ภายหลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ แต่สภาพบ้านเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ[[ตู้เย็น]]ในบ้านมีรูกระสุนกว่า 50 นัด นายนิสสัย และนางอุดม ศตะกูรมะ ซึ่งอยู่บนบ้านเพียงสองคนในวันนั้นถูกคุมตัว ใช้ปืนเอ็ม 16 จ่อศีรษะนานหลายชั่วโมงจนถึงเช้า <ref>[http://www.komchadluek.net/column/scoop/2005/08/29.php ยิงถล่มบ้านผิด-พิมพ์ตก ชะตาชีวิต "บ้านศตะกูรมะ"]</ref> ทางตำรวจแถลงในภายหลังว่าได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด และยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด โดยนำตู้เย็นใบนั้นกลับไปด้วย อ้างว่าจะซื้อให้ใหม่ ต่อมาทางครอบครัวศตะกูรมะได้ติดต่อขอคืน เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
ภายหลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้น และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ แต่สภาพบ้านเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ[[ตู้เย็น]]ในซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้าน มีรูกระสุนกว่า 50 นัด นายนิสสัย และนางอุดม ศตะกูรมะ ซึ่งอยู่บนบ้านเพียงสองคนในวันนั้นถูกคุมตัว ใช้ปืนเอ็ม 16 จ่อศีรษะนานหลายชั่วโมงจนถึงเช้า <ref>[http://www.komchadluek.net/column/scoop/2005/08/29.php ยิงถล่มบ้านผิด-พิมพ์ตก ชะตาชีวิต "บ้านศตะกูรมะ"]</ref> ทางตำรวจแถลงในภายหลังว่า ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด และยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด โดยนำตู้เย็นใบนั้นกลับไปด้วย อ้างว่าจะซื้อให้ใหม่ ต่อมาทางครอบครัวศตะกูรมะได้ติดต่อขอคืน เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ในวันต่อมา บุตรชายคนสุดท้องของนายนิสสัยและนางอุดม ซึ่งต้องคดีอาญา และถูกคุมขังอยู่ที่[[เรือนจำพิเศษกรุงเทพ]] เพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ และกำลังจะได้รับการปล่อยตัว กลับเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องขัง แพทย์ระบุสาเหตุการตายว่า "ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากพยาธิสภาพปอด และตับ" รายงานผลการตรวจโดยห้องปฏิบัติการระบุว่า พบ[[สตริกนิน]] (Strychnine) ในกระเพาะอาหาร ต่อมาสถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงว่าเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ผลการตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการพิมพ์ตกคำว่า "ไม่" ในรายงาน และนายแพทย์ผู้ตรวจก็เซ็นรับรองไปโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด <ref>[http://72.14.235.104/search?q=cache:9ShFgrfqrOsJ:www.dailynews.co.th/region/each.asp%3Fnewsid%3D63215+%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0&hl=en&ct=clnk&cd=5 เดลินิวส์-เด้งด่วนผู้การนิติเวช! พิษ'พิมพ์ผิด']</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9480000110536 นิติเวชอ้างพิมพ์ผิด ยันไม่พบสารหนูในศพ “ลูกชายตา-ยาย ศตะกูรมะ”]</ref><ref>[http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=98587 ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ยืนยันเรือนจำช่วยชีวิต นช.อดิศร ศตะกูรมะ อย่างสุดความสามารถ]</ref>
[[ไฟล์:6548532low.gif|thumb|right|นางอุดม ศตะกูรมะ กับตู้เย็นที่ถูกยิงจนพรุน]]
ภายหลังเหตุการณ์นี้นางอุดม ศตะกูรมะ ในฐานะผู้เสียหายได้ฟ้องนายยงยุทธ ติยะไพรัชและพวกต่อศาลอาญา พระนครศรีอยุทธยา และได้ถอนคำร้องในเวลาต่อมา
 
ภายหลังเหตุการณ์นี้ อุดมในฐานะผู้เสียหาย ยื่นฟ้องยงยุทธและพวก ต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ถอนคำร้องในเวลาต่อมา จากกรณีดังกล่าว เป็นเหตุให้สื่อมวลชนฝ่ายตรงข้าม ตั้งฉายาให้ยงยุทธว่า "ยุทธ ตู้เย็น"
== การจัดตั้งมวลชนปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม ==
นายยงยุทธ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งลูกจ้างของ[[กรมป่าไม้]] มาปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม[[การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี]]<ref>[http://webboard.mthai.com/5/2006-01-30/192819.html อ้างอิงเวบ m.thai]</ref> เมื่อวันที่ [[4 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2549]] และถูกควบคุมตัวหลัง[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549]] พร้อมนาย[[เนวิน ชิดชอบ]]ด้วย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/106/07.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 9/2549 เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว]</ref>
 
==== การข้อกล่าวหาจัดตั้งมวลชน ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม ====
== การดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ==
เมื่อวันที่ [[21 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นประธานสภาผู้แทนราฎร นาย[[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]] เป็นรองประธานคนที่ 1 พ.อ.[[อภิวันท์ วิริยะชัย]] เป็นรองประธาน คนที่ 2 โดยมี พล.อ.[[สุรยุทธ์ จุลานนท์]] [[นายกรัฐมนตรี]] เป็นผู้รับสนอง[[พระบรมราชโองการ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/022/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย)]</ref>
[[ไฟล์:21711_003.jpg|thumb|100px|right|เข้ารายงานตัวหลังรัฐประหาร]]
แต่ในวันที่ [[26 กุมภาพันธ์]] ปีเดียวกันนั้น ที่ประชุมใหญ่[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] (กกต.) ทั้ง 5 คนได้มีมติให้ใบแดงแก่นายยุงยุทธ ด้วยเสียง 3:1 (อีกหนึ่งเสียงที่หายไปคือนาง[[สดศรี สัตยธรรม]] ซึ่งงดออกเสียง) เนื่องจากเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งที่[[จังหวัดเชียงราย]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550|การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550]]
 
นายมีกรณีกล่าวหายงยุทธ ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การจัดตั้งลูกจ้างของ[[กรมป่าไม้]] ให้มาปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม[[การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย]]<ref>[http://webboard.mthai.com/5/2006-01-30/192819.html อ้างอิงเวบ m.thai]</ref> เมื่อวันที่ [[4 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2549]] และถูกควบคุมตัวหลังต่อมาเมื่อเกิด[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหาร]]เมื่อวันที่ [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] พร้อมนาย[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข|คณะรัฐประหาร]]ออกคำสั่งเรียก ให้ยงยุทธและ[[เนวิน ชิดชอบ]]ด้วย ไปรายงานตัว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/106/07.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 9/2549 เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว]</ref>
หลังจากนั้นไม่นาน นายยงยุทธ ติยะไพรัช ได้แถลงการณ์ลาออกจากตำแหน่ง[[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]อย่างเป็นทางการ
 
==== การดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ====
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
เมื่อวันที่ [[21 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ ลงมติเห็นชอบให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็น[[รายนามประธานสภาผู้แทนราฎรราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]], นาย[[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]] เป็นรองประธานประธานฯ คนที่ 1 พ.อ.และ พันเอก [[อภิวันท์ วิริยะชัย]] เป็นรองประธานประธานฯ คนที่ 2 โดยมี พล.อ.เอก [[สุรยุทธ์ จุลานนท์]] [[นายกรัฐมนตรี]] เป็นผู้ลงนามรับสนอง[[พระบรมราชโองการ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/022/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย)]</ref>
 
แต่ในวันที่ [[26 กุมภาพันธ์]] ปีเดียวกันนั้น ที่ประชุมใหญ่[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] (กกต.) ทั้งส่วนกลาง 5 คนได้มีมติ ลงมติให้ใบแดงแก่นายยุงยงยุทธ ด้วยคะแนนเสียง 3:1 (อีกหนึ่งเสียงที่หายไปคือนาง[[สดศรี สัตยธรรม]] ซึ่งงดออกเสียง) เนื่องจากเรื่องร้องเรียน การทุจริตเลือกตั้ง ที่[[จังหวัดเชียงราย]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550|การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550]] หลังจากนั้น ยงยุทธก็แถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ [[30 เมษายน]] พ.ศ. 2551
 
==== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ====
* [[พ.ศ. 2546]] - [[ไฟล์: Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2546/B/019V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖)] เล่ม 120 ตอนที่ 19ข วันที่ 1 ธันวาคม 2546</ref>
* [[พ.ศ. 2545]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)] เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545</ref>
19,438

การแก้ไข