ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพจิตร เอื้อทวีกุล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์}}
 
{{เกิดปี|2480}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
ผู้ใช้นิรนาม