ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม"

ย้อนการแก้ไขที่ 6042854 สร้างโดย 125.25.17.188 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6042854 สร้างโดย 125.25.17.188 (พูดคุย))
}}
 
'''โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม''' (Watkhemapirataram School) เป็น[[โรงเรียน]][[รัฐบาล]] ประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ([[นนทบุรี]]-[[ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา]]) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ที่ 8 [[ถนนพิบูลสงคราม]] ตำบลสวนใหญ่ [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2536 และ 2553
 
== ประวัติ ==
160,077

การแก้ไข