ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
3 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน<ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000113856 หารือตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท่ามกลางเสียงคัดค้าน]</ref>
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ... ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 173-1 เสียง
 
== คณะ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์