ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยโฮโลซีน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
การดำรงอยู่ของมนุษยชาติ สังคมเมืองทั้งหมด อยู่ในสมัยโฮโลซีน ซึ่งมีสภาพ[[ภูมิอากาศ]]ค่อนข้างคงที่ นักธรณีวิทยาในปัจจุบันเริ่มบัญญัติศัพท์ว่า [[แอนโทรโปซีน]] ซึ่งหมายถึงสมัยที่การกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยเริ่มนับตั้งแต่[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน<ref name="Zalasiewicz08">{{Cite journal |author = Zalasiewicz, J. et al.|title = Are we now living in the Anthropocene |journal = GSA Today |volume = 18 |issue = 2 |pages=4–8 |year = 2008 |url = http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Geo-politics/Anthropocene%202.pdf |doi = 10.1130/GSAT01802A.1}}</ref>
'''สมัยโฮโลซีน'''
 
[[ยุคหินกลาง]](10,000-6,000ปีที่แล้ว)
 
[[ยุคหินใหม่]](6,000-4,000ปีที่แล้ว)
 
[[ยุคโลหะ]](4,000-2,500ปีที่แล้ว)
 
ต่อด้วย→[[ประวัติศาสตร์]](2,500-ปัจจุบัน)
 
== อ้างอิง ==
117

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์