ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
 
'''โรงเรียนวาสุเทวี''' เดิมชื่อ'''โรงเรียนพระแม่ฟาติมา'''<ref>[http://www.vasudevi.ac.th/default/index.php/en/2013-03-12-06-45-55 ประวัติโรงเรียนวาสุเทวี]</ref> ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2496]] มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ [[อธิการิณีเจ้าคณะแขวง]][[คณะอุร์สุลิน]]แห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จาก[[คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส]] และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วาสุเทวี" โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของ[[โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย]]เป็นผู้แปลจากชื่อภาษาลาติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึง "[[ราชินีแห่งสวรรค์|พระแม่แห่งสากลโลก]]" นับเป็นชื่อที่มีความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” แปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่า ราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก เมื่อวันที่ [[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2541]] ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับใบอนุญาต วันที่ [[2 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]] เปลี่ยนประธานกรรมการมูลนิธิเป็น
#ซิสเตอร์รวงกาญจนาสเตอร์นงนุช ชินะผาเรือนคำ เป็นผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์ลดาพรสเตอร์มลิวัลย์ พิชิตพสุธาดลจำรัสธรางกูล ผู้จัดการ
#นางสาวทิพย์วรรณ อมรรักษา ผู้อำนวยการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย
ผู้ใช้นิรนาม