ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Sign of Wat Sri Ubon Rattanaram, Ubon Ratchathani.jpg|thumb|300px|ป้ายชื่อวัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]]]
''' วัดศรีอุบลรัตนาราม''' เดิมชื่อ วัดศรีทอง เป็นวัด[[ธรรมยุติกนิกาย]]พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด[[อุบลราชธานี]]ชนิดสามัญ บนถนนอุปราช วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถสังกัดคณะสงฆ์[[วัดเบญจมบพิตร]] [[กรุงเทพมหานครธรรมยุติกนิกาย]] เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ [[พระแก้วบุษราคัม]] ปัจจุบันมีพระวินัยโกศล (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด[[อุบลราชธานี]] บนถนนอุปราช วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถ[[วัดเบญจมบพิตร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== ประวัติ ==
วัดศรีอุบลรัตนารามสร้างเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2398 ตรงกับ ร.ศ. 74 เป็นปีที่ 5 แห่งรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] โดยเป็นวัดธรรมยุตแห่งที่ 2 ของภาคอีสาน ต่อจาก[[วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร]] สถานที่ตั้งวัด เดิมเป็นสวนของเจ้าอุปฮาดโท (ต้นตระกูล ณ อุบล) มีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ 25 ไร่ สำหรับสร้างวัดของสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] โดยระหว่างการถวายที่ดินต่อหน้าพระเถระ ยกให้เป็นสมบัติใน[[พระศาสนาพุทธศาสนา]]เพื่อเป็นที่ตั้งวัด ในยามราตรีของวันนั้น เกิดนิมิตประหลาดขึ้น คือมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นเป็นสีเหลืองทองภายในบริเวณสวนนั้น จึงได้ถือนิมิตมงคลนี้ ตั้งชื่อวัดว่า "วัดศรีทอง"
 
ฝ่ายคณะสงฆ์มีท่านเทวธัมมี (ม้าว) ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เริ่มก่อสร้างกุฏิ วิหาร ศาลการเปรียญ เมื่อปี พ.ศ. 2398 ตามประวัติท่านเทวธัมมี ได้ไปรับการศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เป็นสามเณร และได้เป็นสัทธิวิหาริกของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อครั้งผนวช จึงได้ถือลัทธิ[[ธรรมยุติกนิกาย]]สืบสายมาตั้งคณะธรรมยุติกนิกายที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกใน[[ภาคอีสาน]] โดยมีท่านพันธุโล (ดี) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ดังนั้น ท่านเทวธัมมี จึงถือว่าเป็นพระเถระที่มีศักดิ์ใหญ่ เป็นที่เคารพยำเกรงของบรรดาเหล่าพระภิกษุสามเณร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั้งหลายในสมัยนั้น
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] เสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตร และยก[[ช่อฟ้า]]พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม จึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] และทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีทองเป็น '''"วัดศรีอุบลรัตนาราม"''' ตามนามขององค์อุปถัมภ์
 
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มี[[พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺทเถระจนฺโท)]], [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสสฺมหาเถระสฺโส)]], [[พระอาจารย์ทา โชติปาลเถระปาโล]], [[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)|พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโลกนฺตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตภูริทตฺโต]], [[พระปัญญาพิศาลเถระเถร (หนู ฐิตปญฺโญ)]], [[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺทปชฺโชตมหาเถระสนั่น จนฺทปชฺโชโต)]], [[พระหรหมมุนีพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺณเถระณฺโณ)]] เป็นต้น
วัดศรีอุบลรัตนาราม ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีพระวินัยโกศล (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
 
{{เรียงลำดับ|ศรีอุบลรัตนาราม}}
{{สร้างปี|2398}}
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดอุบลราชธานี]]
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ]]
[[หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]