ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

 
== ลักษณะเฉพาะ ==
=== การตั้งชื่อของทรงหลายหน้า ===
ทรงหลายหน้ามักจะถูกตั้งชื่อตามจำนวนหน้า โดยใช้ระบบเลขในภาษากรีกเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น [[ทรงสี่หน้า]] (tetrahedron), [[ทรงห้าหน้า]] (pentahedron), [[ทรงหกหน้า]] (hexahedron), [[ทรงเจ็ดหน้า]] (heptahedron), [[ทรงสามสิบหน้า]] (triacontahedron) เป็นต้น และมักจะมีการอธิบายชนิดของหน้าบนทรงหลายหน้านั้น เช่น [[ทรงสิบสองหน้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน]] (rhombic dodecahedron) กับ [[ทรงสิบสองหน้าห้าเหลี่ยม]] (pentagonal dodecahedron) เป็นต้น
 
131,111

การแก้ไข