ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

* ขอบหนึ่งขอบจะเชื่อมต่อระหว่างจุดยอดสองจุดเท่านั้น
* ขอบหนึ่งขอบเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าสองหน้าเท่านั้น
 
== ลักษณะเฉพาะยูเลอร์ ==
[[ลักษณะเฉพาะยูเลอร์]] (Euler characteristic) แทนด้วย[[อักษรกรีก]] [[ไค]] [[อักษรตัวเล็ก|ตัวเล็ก]] (χ) ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนจุดยอด ''V'' ขอบ ''E'' และหน้า ''F'' ของทรงหลายหน้า
::<math>\chi = V - E + F</math>
ทรงหลายหน้าอย่างง่าย เช่น [[ทรงตันเพลโต]] (Platonic solid) จะมีลักษณะเฉพาะยูเลอร์เท่ากับ 2 เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,369

การแก้ไข