ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพรโทซัว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** [[เรดิโอลาเรียน]] (radiolarians) ส่วนใหญ่เป็น[[แพลงก์ตอน]]ในทะเลโครงสร้างส่วนใหญ่คล้ายเฮลิโอโซน แต่มีระบบโครงสร้างเป็น[[ซิลิกอน]]
* [[ไฟลัมอะปิคอมเพลซา]] (Apicomplexa) ได้แก่ สปอโรโซน (Sporozoans) เป็นปรสิตทั้งหมด เคลื่อนที่ไม่ได้ วงชีวิตมีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การแพร่พันธุ์อาศัยทั้งพาหะ (แมลง) และโฮสต์ (สัตว์) เช่น [[พลาสโมเดียม]]ซึ่งก่อ[[โรคมาลาเรีย]]
* [[ไฟลัมซิลิโอฟลอรา]] (Ciliophora) ได้แก่โปรโตซัวที่มี[[ซิเลีย]] (cilate protozoan) มีซิเลียช่วยในการว่ายน้ำ เป็นเซลล์เดี่ยวที่มีความซับซ้อน มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และมีทางเข้าของอาหารคล้ายปาก (oral groove) อาหารจะถูกย่อยในแวคิวโอลอาหาร (food vacuole) ที่ทำหน้าที่คล้ายกระเพาะอาหาร มีช่องเปิดให้ส่งของเสียจาก[[แวคิวโอลอาหาร]]ออกสู่ภายนอก (anal pore) ดำรงชีพด้วยการล่าเหยื่อ ตัวอย่างเช่น [[พารามีเซียม]] ปลาไม่มีกรดูกกกกกกกระดูก
 
[[หมวดหมู่:สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์