ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทโรซีนไฮดรอกซิเลส"

(เก็บกวาด)
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ไทโรซีนไฮดร๊อกซิเลส''' (Tyrosine hydroxylase; TH) เป็น[[เอนไซม์]]ในขั้นกำหนด[[อัตราการเกิดปฏิกิริยา]]ซึ่งเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยน[[กรดอะมิโนไทโรซีน]]ให้เป็น[[ไดไฮโดฟีนิลอะลานีน]]หรือ ([[โดปา]]) (dihydroxyphenylalanine;DOPA) ที่ใช้ในการสังเคาระห์สารกลุ่ม[[แคทีโคลามีน]] เช่น [[โดปามีน]] (dopamine) [[นอร์อิปิเนฟริน]] (norepinephrine) และ[[อิปิเนฟริน]] (epinephrine)
 
[[หมวดหมู่:เอนไซม์]]
{{โครง}}
15,884

การแก้ไข