ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุขุม เลาวัณย์ศิริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายดำรง ประกาย แซ่เล้า กับ นางประดับตู้ เลาวัณย์ศิริแซ่โค้ว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา]] 9 สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2548) เขาเคยเป็นกรรมการบริหาร[[พรรคนำไทย]][[พรรคนำไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/056/81.PDF ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนำไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 56ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2538</ref>
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม