ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจือ ราชสีห์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
เจือ ราชสีห์ เกิดเมื่อวันที่ [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2501]] ที่ตำบลบ่อตรุ [[อำเภอระโนด]] [[จังหวัดสงขลา]] เป็นบุตรของนายประพันธ์ กับ นางละม้าย ราชสีห์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
 
เจือ ราชสีห์ สมรสกับนางสมผิว ราชสีห์<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201110011418090.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเจือ ราชสีห์]</ref>
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์