ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเมืองไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
{{เก็บกวาด}}
{{เก็บกวาด}}
'''การเมืองไทย''' อยู่ในรูปแบบการปกครอง[[ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข]] โดย [[นายกรัฐมนตรี]]เป็นหัวหน้าสูงสุดในส่วนของรัฐบาล ก่อนหน้านั้น ประเทศไทยปกครองโดยกษัตริย์ จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2475]] ได้มีการเปลี่ยนระบบการปกครอง
743

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์