ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชูชีพ หาญสวัสดิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2487]] ที่[[อำเภอเมืองปทุมธานี]] [[จังหวัดปทุมธานี]] เป็นบุตรของนายบุญไทย นางเฮียง หาญสวัสดิ์ ด้านครอบครัวสมรสกับนางกฤตินี หาญสวัสดิ์ (สกุลเดิม เชิดชัย)
 
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนอำนวยศิลป์]] ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม จาก[[ประเทศฟิลิปปินส์]] และปริญญาโท ด้าน[[วิศวกรรม]] จาก[[มหาวิทยาลัยลองบีชสเตท]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]<ref>[http://www.parliament.go.th/member22/member-list.php?id=81&no=081 ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม