ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดุสิต ศิริวรรณ"

(แก้ไขภาพที่เหมาะสม เพิ่มเติม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่อ้างถึง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ดุสิต ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2489]] เป็นบุตรของนายพยงค์ ศิริวรรณ กับ นางประดับ ศิริวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะมนุษยศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4010
 
== ประวัติงานราชการประจำ ==
ผู้ใช้นิรนาม