ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ของแข็ง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
 
==พลังงานแลตทิซและวัฏจักรบอร์น-ฮาร์เบอร์==
พลังงานแลตทิซ (lattice energy) หมายถึง พลังงานที่ต้องใช้ในการทำให้ของแข็งไอออน (ionic solid) แตกออกเปนไอออนที่เป็นแก๊ส เช่น พลังงานแลตทิซของ NaCl คือพลังงานที่ต้องใช้ในการทำให้ NaCl เกิดปฏิกิริยา พลังงานแลตทิซใช้บอกความแข็งแรงของพันธะในสารไอออนิกได้ การคำนวณพลังงานพันธะโดยใช้ทฤษฎีพันธะแบบไอออนจะได้ค่าใกล้เคียงกับการทดลองโดยใช้วัฏจักรของบอร์น-ฮาร์เบอร์ เปรียบเทียบค่าพลังงานแลตทิซได้จากการพิจารณาประจุไอออนของสาร พลังงานแลตทิซคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้
พลังงานแลตทิซคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้
U = (NAe^2 z^2)/(〖10〗^10 r_0 )(1-1/n)
เมื่อ N = เลขอโวกาโดร
13

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์