ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัคคุเทศก์"

เพิ่มขึ้น 152 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
เพิ่มหมวดประเภทมัคคุเทศก์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มหมวดประเภทมัคคุเทศก์)
1. มัคคุเทศก์ทั่วไป มี 2 ชนิด คือ
* 1.1 มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
* 1.2 มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร<ref>[http://www.tourism.go.th/home/details/6/189/2218 ตัวอย่างบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์]</ref>
 
2. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 8 ชนิด คือ
3,141

การแก้ไข