ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฟียร์เลสเรเคิดส์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
! rowspan="2"| ปี
! rowspan="2"| ชื่ออัลบั้ม
! rowspan="2"| ออกจำหน่าย
! colspan="2" | อันดับในชาร์ต
|-
! width="3040"| <small>[[Billboard 200|U.S.]]</small>
! width="30"| <small>U.S. Comp</small>
|-
|2000
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์เมทัล]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 1 สิงหาคม 2000
|align="center"|—
|align="center"|—
|2002
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 3 เมษายน 2002
|align="center"| —
|align="center"| —
|2003
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์อะคูสติก]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 21 ตุลาคม 2003
|align="center"| —
|align="center"| —
|2005
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์เอตีส์]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 7 มิถุนายน 2005
|align="center"| —
|align="center"| 18
|2006
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ไนน์ตีส์]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 9 พฤษภาคม 2006
|align="center"| 186
|align="center"| 10
|2007
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์อะคูสติก 2]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 8 พฤษภาคม 2007
|align="center"| 125
|align="center"| 5
|2008
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ครังก์]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 9 พฤษภาคม 2008
|align="center"| 86
|align="center"| 7
|2009
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป 2]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 10 มีนาคม 2009
|align="center"| 15
|align="center"| —
|2010
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์คลาสสิกร็อก]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 27 เมษายน 2010 <ref>[http://www.absolutepunk.net/showthread.php?t=1671582 Prepare for Punk Goes Pop 3] Absolutepunk.net 2010-04-29</ref>
|align="center"|23 <ref>[http://www.billboard.com/artist/277740/various+artists/chart Punk Goes Classic Rock] Billboard.com</ref>
|align="center"| —
|2010
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป 3]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 2 พฤศจิกายน 2010
|align="center"|26
|align="center"| —
|-
|2011
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์เอ็กซ์พังก์โกส์เอกซ์]]
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 25 มกราคม 2011
|align="center"| —
|align="center"| —
|2011
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป 4]]
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 21 พฤศจิกายน 2011
|align="center"| 92
|align="center"| —
|2012
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป 5]] <ref>http://www.alterthepress.com/2012/07/punk-goes-pop-new-album-on-way.html</ref>'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 6 พฤศจิกายน 2012
|align="center"| 16
|align="center"| —
|2013
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์คริสต์มาส]]'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 5 พฤศจิกายน 2013
|align="center"| 95
|align="center"| —
|2014
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ไนน์ตีส์ 2]] <ref>http://www.youtube.com/watch?v=vpPF9eosV6o</ref>'''''
* ออกจำหน่าย:|align="left"| 1 เมษายน 2014
|align="center"| 41
|align="center"| —
|2014
|align="left"|'''''[[พังก์โกส์ป็อป 6]]'''''
*ออกจำหน่าย:|align="left"| 17 พฤศจิกายน 2014
|align="center"| 19
|align="center"| —
29,034

การแก้ไข