ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แทนที่ ‘ดุษฏีบัณฑิต’ ด้วย ‘ดุษฎีบัณฑิต’
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
(แทนที่ ‘ดุษฏีบัณฑิต’ ด้วย ‘ดุษฎีบัณฑิต’)
=== ระดับปริญญาเอก ===
* ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
§ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
§ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
123,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์