ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ว่าว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 244 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
=== ว่าวจุฬา ===
มีลักษณะเป็น 5 แฉก ประกอบเป็นโครงขึ้นด้วยไม้ 5 อัน นักเลงว่าวจะเสาะหาไม้[[ไผ่สีสุก]]ที่มีปล้องยาวเรียว เรียกว่า “เพชรไม้” มาเหลา อันกลางเรียกว่า “อก” เหลาปลายเรียวหัวท้าย 1 อัน อีก 2 อัน ผูกขนาบตัวปลายให้จรดกันเป็นปีก และอีก 2 อัน เป็นขาว่าวเรียกว่า “ขากบ” จากนั้นขึงด้ายเป็นตารางตลอดตัวว่าว เรียกว่า “ผูกสัก” แล้วใช้[[กระดาษสา]]ปิดทับลงบนโครง สำเร็จเป็นว่าวจุฬา ถ้าหากไม่ถูกสัดส่วนแล้ว ว่าวจะไม่อาจลอยตัวขึ้นได้เลย
ืาิา่า่ิา่ิ้า่ืสา่ืาสืาสเดหาสด่เาสกด่เาสกดเ่ากดสเาสดก่เากด่เากสด่เากสด่เกดาสเ่ดาส
 
=== ว่าวดุ้ยดุ่ย ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์