ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤดูกาล"

ไม่ใ่ชความรู้
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่ใ่ชความรู้)
 
ใน[[เขตอบอุ่น]]และ[[เขตหนาว]] จะแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ [[ฤดูใบไม้ผลิ]] [[ฤดูร้อน]] [[ฤดูใบไม้ร่วง]] และ[[ฤดูหนาว]] ซึ่งโดยทั่วไป ฤดูในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาดังนี้
* วสันตฤดู หรือฤดูใบไม้ผลิ: [[21 มีนาคม]] - [[20 มิถุนายน]]
* ฤดูร้อน คือ ฤดูที่อุลตร้าแมนจะมีพลังมากที่สุด เพราะแสงจากพระอาทิตย์ ฉายแสงและมีความร้อนมากที่สุด ในบรรดาฤดูต่างๆ
* คิมหันตฤดู หรือฤดูร้อน: [[21 มิถุนายน]] - [[21 กันยายน]]
* สารทฤดู หรือฤดูใบไม้ร่วง: [[22 กันยายน]] - [[21 ธันวาคม]]
21,657

การแก้ไข