ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยัน เอวังเกลิสตา ปูร์กิเญ"

 
==ประวัติ==
ยัน เอวังเกลิสตา ปุร์คินเย เกิดเมื่อ ค.ศ. 1787 ที่เมืองเล็กๆ ใน[[โบฮีเมีย]] (ปัจจุบันคือ [[สาธารณรัฐเช็ก]]) เขาเรียนจบจากคณะ[[แพทยศาสตร์]] มหาวิทยาลัยชาลส์ และต่อมาได้เป็น[[ศาสตราจารย์]]ด้าน[[สรีรวิทยา]] เขาเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์เพอร์คินจี ซึ่งอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมองเห็น[[สีแดง]]ได้ลดลง เมื่อเทียบกับ[[สีน้ำเงิน]] และตีพิมพ์ผลงาน 2 เล่ม คือ ''Observations and Experiments Investigating the Physiology of Senses'' และ ''New Subjective Reports about Vision'' ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวิชา[[จิตวิทยา]]เชิงทดลอง
 
ปุร์คินเยเป็นหนึ่งใน[[นักวิทยาศาสตร์]]ที่มีผลงานค้นพบหลายอย่าง ในปี ค.ศ. 1823 เขาเขียน[[วิทยานิพนธ์]]ที่ว่าด้วยลักษณะ 9 แบบของลายนิ้วมือ สิบปีต่อมา เขาก็ค้นพบ[[ต่อมเหงื่อ]] ต่อมาในปี ค.ศ. 1837 เขาก็ค้นพบ[[เซลล์เพอร์คินจี]] ซึ่งเป็น[[เซลล์ประสาท]]ขนาดใหญ่ที่มี[[เดนไดรต์]]หลายแขนงใน[[ซีรีเบลลัม]] และค้นพบเพอร์คินจีไฟเบอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่ง[[กระแสไฟฟ้า]]ไปยัง[[หัวใจ|หัวใจห้องล่าง]] นอกจากนี้ เขายังค้นพบภาพสะท้อนเพอร์คินจี (Purkinje images) ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของวัตถุที่เกิดจากโครงสร้างในดวงตา รวมถึงริเริ่มการใช้คำว่า[[พลาสมา]]และ[[โพรโทพลาสซึม]]
24,977

การแก้ไข