ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุลตร้าแมน"

== อุปกรณ์แปลงร่าง ==
'''เบต้าแคปซูล''' : อุปกรณ์แปลงร่างที่อุลตร้าแมนได้มอบให้แก่ ฮายาตะ ซึ่งภายในนั้นจะบรรจุพลังงานแสงเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมหากไม่มีสิ่งนี้ก็จะแปลงร่างไม่ได้ ฮายาตะจะกด เบต้าแคปซูล ที่ถืออยู่ในมือเพื่อให้มันเปล่งแสงแฟลชออกมา จากนั้น ฮายาตะ ก็จะถูกรายล้อมไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าแล้วปรากฏร่างของอุลตร้าแมนขึ้นมา เขาจะไม่สามารถแปลงร่างได้เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int count=1;
main()
{
while(count<=15)
{
printf("Input name and score = \n\n");
printf("Input name 1 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 2 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 3 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 4 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 5= ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 6 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 7 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 8 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 9 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 10 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 11 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 12 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 13 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 14 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
printf("\nInput name 15 = ");
scanf("%s",&count);
printf("Input score = ");
scanf("%s",&count);
count++;
 
}
}
 
== ท่าไม้ตาย ==
ผู้ใช้นิรนาม