ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิเรก อิงคนินันท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรซูเม}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = ดิเรก อิงคนินันท์
 
==การทำงาน==
*รับราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้เป็นผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดพิษณุโลก]] ผู้พิพากษาศาล[[จังหวัดอ่างทอง]] ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล[[จังหวัดราชบุรี]] ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามลำดับ ได้ทำงานในศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 25562537 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ต่อมาย้ายไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แล้วกลับมาทำงานในศาลอุธรณ์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามลำดับ ได้กลับมาทำงานในศาลฎีกาอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2548 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกาตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อพ.ศ. 2556<ref>[http://www.dailynews.co.th/Content/crime/151936/%E2%80%9C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E2%80%9D%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+42 “ดิเรก อิงคนินันท์”ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 42]. จากเดลินิวส์. วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556</ref> แทน[[ไพโรจน์ วายุภาพ]]
* พ.ศ. 2554 รองประธานศาลฎีกา
* พ.ศ. 2552 ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
* พ.ศ. 2551 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
* พ.ศ. 2548 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
* พ.ศ. 2547 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค ๖
* พ.ศ. 2543 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
* พ.ศ. 2542 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๙
* พ.ศ. 2539 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
* พ.ศ. 2538 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
* พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
* พ.ศ. 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
* พ.ศ. 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้
* พ.ศ. 2535 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
* พ.ศ. 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
* พ.ศ. 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี
* พ.ศ. 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง
* พ.ศ. 2529 ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
* พ.ศ. 2525 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง
* พ.ศ. 2523 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
* พ.ศ. 2521 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
* พ.ศ. 2520 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
* พ.ศ. 2520 อัยการผู้ช่วย
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==

รายการนำทางไซต์