ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
## ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
# '''[[หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์|หลวงจรัญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์)]]'''
# '''[[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์|หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)]]''' เสกสมรสกับท่านผู้หญิงประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน ดังนี้
# '''[[หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์]]''' เสกสมรสกับท่านผู้หญิงประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน ดังนี้
## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## พิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# '''[[หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์]]'''
# '''หม่อมหลวงแส สนิทวงศ์''' เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]]) มีโอรสธิดา ดังนี้
## หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์