ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มรุต แสนสุข"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| rowspan = "1" align = "center"| 2555 || align = "center"| ฟ้ามีตา ตอนดวงใจร้าว || align = "center"| ลูกพี่มิก || align = "center"|
|-
| rowspan = "2" align = "center"| 2556 || align = "center"| [[ไฟหวน]] || align = "center"| กำพล || align = "center"|
|-
| align = "center"| ปีกมงกฎ[[ปีกมงกุฎ]] || align = "center"| รับเชิญ || align = "center"|
|-
| rowspan = "1" align = "center"| 2558 || align = "center"| จับกัง || align = "center"| กำลังถ่ายทำ || align = "center"| กำลังถ่ายทำ
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม