ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

{| class="wikitable" style="font-size:85%; line-height:1.25em;"
! [[ภาษาไทย|ไทย]]
! [[ภาษาลาว|ลาว]]<ref>สำเนียง[[เวียงจันทน์]]</ref>
! [[ภาษาคำเมือง|คำเมือง]]<ref>สำเนียง[[เชียงใหม่]]</ref>
! [[ภาษาลาวอีสาน|อีสาน]]
! [[ภาษาไทใหญ่|ไทใหญ่]]
! [[ภาษาไทลื้อ|ไทลื้อ]]
|-
| '''''ลม'''''
| /lomlóm/
| /lomlōm/
| /lomlóm/
| /lomlôm/
| /lom/
|-
| '''''เมือง'''''
| /mɯaŋmɯ́aŋ/
| /mɯaŋmɯ̄aŋ/
| /mɯaŋmə̂ŋ/
| /mœŋmə̂ŋ/
| /mœŋ/
|-
| '''''ดิน (โลก) '''''
| /dindìn/
| /dindīn/
| /dinlǐn/
| /lindín/
| /din/
 
|-
| '''''ไฟ'''''
| /faifáj/
| /faifāj/
| /faifâj/
| /faifâj/
| /fai/
|-
| '''''หัวใจ'''''
| /hua tɕaihǔa.t͡ɕàj/
| /hua tɕaihǔa.t͡ɕǎj/
| /hua tɕaihǒ.t͡sǎɯ/
| /hoː tsaɯhó.t͡sáj/
| /hoː tsai/
|-
| '''''รัก'''''
| /lomhāk/
| /hak/
| /hakhâk/
| /hakhâk/
| /hak/
| /hak/
|-
| '''''น้ำ'''''
| /namnâm/
| /namná(a)m/
| /namnâm/
| /namnàm/
| /nam/
|-
| '''''หมี'''''
| /mĭimǐi/
| /mĭimǐi/
| /mĭimǐi/
| /mĭimíi/
| /mĭi/
|-
| '''''ป่า'''''
| /mœŋpāa/
| /pàa/
| /pàapāa/
| /pàapāa/
| /pàa/
| /pàa/
|-
|-
! [[ภาษาลาว|ลาว]]
! [[ภาษาคำเมือง|คำเมือง]]
! [[ภาษาอีสาน|อีสาน]]
! [[ภาษาไทใหญ่|ไทใหญ่]]
! [[ภาษาไทลื้อ|ไทลื้อ]]
2,328

การแก้ไข