ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซเดียม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== ความเป็นพิษ ==
* โซเดียมไอออน (Na+)เป็นธาตุ จำเป็นต่อร่างกายธาตุทีไม่เป็นพิษ
* แโซเดียมโซเดียมทีอยู่ในรูปของธาตุอิสระ มีพิษอย่างแรง กัดเนื้อเยื่อทำให้เกิดอาการคัน เป็นผื่นแดง
* โซเดียมทำปฎิกิริยาน้ำและออกซิเจนในอากาศอย่างรุนแรง ติดไฟง่ายและให้สารละลาย
* โลหะโซเดียมต้องเก็บรักษาในตัวกลางเฉื่อย เช่น ในน้ำมันเคโซซิน การใช้โลหะต้องใช้ความระมัดระวังสูง
* โลหะโซเดียมทำปฎิกิริยาอย่างรวด กับน้ำให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และแก๊สไฮโดรเจน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
 
== สารประกอบโซเดียม ==
14

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์