ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในเดือน[[สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2543]] สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ เป็น '''"สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' โดยให้มีสถานะเทียบเท่าคณะและอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานอธิการบดี เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร โดยมีแนวความคิดว่าจะให้มีศูนย์วิจัยทางการแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ในอนาคต ซึ่งสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการสุขภาพชั้นสูง และผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนตลอดมา
เมื่อวันที่ [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2546]] [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีย์[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]] และ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] เพื่อประดิษฐานหน้าอาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ<ref name="ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร">[http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuh2015/nuhMain.php?mod=history ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
 
วันที่ [[1 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2546]] [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ และพระราชานุสาวรีย์ โดยพระองค์ได้พระราชทานนาม '''"อาคารสิรินธร"''' แก่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย '''"ส.ธ."''' ประดิษฐานเหนืออาคาร<ref> name="ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร<"/ref>
 
[[ไฟล์:NUhosp.jpg|300px|thumb|พระราชานุสาวรีย์[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]] และ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ประดิษฐานหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]]
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
ตั้งแต่การก่อตั้งจากศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้<ref> name="ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร<"/ref>
 
{| class="toccolours" width=100%
4,945

การแก้ไข