ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

# โรงเรียนตาพระยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลตาพระยา
# โรงเรียนซับม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาประจำตำบลโคคลาน
# โรงเรียนอนุบาลตาพระยา (เดิม:โรงเรียนวัดตาพระยา)
# โรงเรียนศรีตาพระยา
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยา
84

การแก้ไข