ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อ = คณะเกษตรศาสตร์ <br> [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Agriculture, <br> Khon Kaen University
| ภาพ = [[ไฟล์:AgricultureArgiculture KKU Thai Emblem.png|150px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]]<ref>สำนักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ได้เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยึดตามวันที่ดังกล่าว ดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6</ref>
| คณบดี = '''รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา'''
คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] มีนักศึกษาทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งการเรียนการสอนในสองปีแรกนั้น ใช้สถานที่ของ[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล|คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล|มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]] (ในปัจจุบันคือ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และอาจารย์จาก[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล|คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล|มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]]<ref>มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6</ref>
 
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน [[พ.ศ. 2509]] ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 3 อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดของคณะฯ ก็ได้ย้ายมาศึกษาที่[[จังหวัดขอนแก่น]] ณ บริเวณที่ตั้งของ[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]ในปัจจุบัน โดยใช้สถานที่ของตึกคณะวิทยาศาสตร์ - และอักษรศาสตร์เป็นทั้งห้องเรียนและห้องทำงานอาจารย์ ต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้างตึกคณะฯ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] โดย Sir Stephen Wire เอกอัครราชทูต[[ประเทศนิวซีแลนด์|นิวซีแลนด์]] ประจำ[[ประเทศไทย]]<ref>มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 64</ref>
 
ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]และ[[สมเด็จพระบรมราชินีนาถ]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ [[20 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2510]]
2,290

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์