ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่ม </ref>)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''นายอำนวย ปะติเส''' เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์[[ปรีดิยาธร เทวกุล]]) ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] แต่งตั้งเมื่อ [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]]<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20105-2557.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง]</ref> ต่อมาไม่นานได้ลาออกจากที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2557]]<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%206-10-57.pdf ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง]</ref> ,อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง]] ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50|รัฐบาลนายชวน หลีกภัย]] และเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]] 2 สมัย
 
== ประวัติ ==
อำนวย ปะติเส เกิดเมื่อวันที่ [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2490]] เป็นบุตรของนายทองแดง นางห้วย ปะติเส ชาว[[อำเภอวาปีปทุม]] จังหวัดมหาสารคาม<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/0001200160044.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
== การทำงาน ==
 
อำนวย ปะติเส เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ([[หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]]) ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] แต่งตั้งเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2557<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20105-2557.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง]</ref> ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ของปีเดียวกัน<ref>[http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chatchawarn/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%A3.%206-10-57.pdf ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
58,322

การแก้ไข