ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายการค้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เครื่องหมายการค้า''' {{lang-en|Trademark}} หมายถึง [[ตราสินค้า]]หรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่นการควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน
 
เครื่องหมายการค้าอาจมีที่เป็นสัญลักษณ์สากล คือการกำกับด้วย [[™]] หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน หรือ [[®]] หมายถึง'''เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน''' ซึ่งจะได้รับสิทธิคุ้มครองตาม[[กฎหมาย]] เป็นสัญลักษณ์สากล
 
== อ้างอิง ==
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน]]
* [[ตราสินค้า]]
* [[เครื่องหมายบริการ]]
130,584

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์