ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทียนชาน"

เพิ่มขึ้น 17 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: <big>เทือกเขาเทียนซาน</big> หรือ เทือกเขาสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเห...)
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<big>เทือกเขาเทียนซาน</big> หรือ เทือกเขาสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan Desert) หรือ ทะเลทรายทากลิมากัน (Taklimakan Desert) เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน
โดยเทือกเขาเทียนซานนั้นทอดยาวผ่านประเทศจีนตะวันตกและทอดยาวลงไปในคาซัคสถาน (Kazakhstan) คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) เป็นระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร
ล่าสุดจากการประชุมสมัชชามรดกโลกครั้งที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 23 เดือนมิถุนายน ปี 2556 ประกาศว่าภูเชาเทียนซานในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) ของจีน ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยเห็นว่าภูเขาเทียนซานซินเจียงมีคุณค่าทางนิเวศและสุนทรียศาสตร์
โดยเห็นว่าภูเขาเทียนซานซินเจียงมีคุณค่าทางนิเวศและสุนทรียศาสตร์
เทือกเขาเทียนซาน เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเป็นเทือกเขาที่มีวิวทิวทัศน์ของยอดเขาหิมะปกคลุมที่สวยงาม ไล่เรียงลงมาถึงผืนทะเลทรายและทุ่งหญ้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการปศุสัตว์ของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย
 
นอกจากนี้ เทือกเขาเทียนซาน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ลำดับที่ 44 เช่นกัน โดยเทือกเขาเทียนซานแห่งนี้ มีชื่อเสียงในด้านวิวทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาหิมะปกคลุม ไล่เรียงลงมาถึงผืนทะเลทรายและทุ่งหญ้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งทีเดียว
ไล่เรียงลงมาถึงผืนทะเลทรายและทุ่งหญ้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งทีเดียว
6

การแก้ไข