ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
เดิมเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อพื่อการขนส่งทางอากาศ ในการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นสนามบินพาณิชย์มี เที่ยวบินจำนวน 1 เที่ยวบิน (ดอนเมือง-อุตรดิตถ์) แล้วปิดตัวลง ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 มีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดตั้งวิทยาเขตของ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] <ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1290657769&grpid=03&catid=00 "ผาจุก"เลิกฝันสนามบินร้าง ยกพื้นที่700ไร่ถวายพระเทพฯ]</ref>
 
=== สายการบินที่เคยให้บริการ ===
417,867

การแก้ไข