ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Nooarmza2534"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| code = 73100037
| establish_date = [[พ.ศ. 2402]]
| founder = บาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง (ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต)
| type = [[โรงเรียนเอกชน|เอกชน]] [[โรงเรียนคาทอลิก|คาทอลิก]]
| group = [[สพฐ.]]
| class_range = ม.1 - ม.6
| headman = ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ
| ปรัชญา = ทิ้งสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายสิ่งดี
| motto = รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
| คติพจน์ = ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณคุณธรรม
| song = มาร์ชนักบุญเปโตร
| color = เหลือง - แดง
141

การแก้ไข