ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศษส่วนอย่างต่ำ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ใิๆ-ใยอลี)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ดังตัวอย่าง {{เศษ|1|4}}, {{เศษ|5|6}}, และ −{{เศษ|101|100}} ล้วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ในขณะที่ {{เศษ|2|4}} ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เนื่องจากมีเศษส่วนที่เทียบเท่ากันคือ {{เศษ|1|2}} ซึ่งทั้งตัวเศษและตัวส่วนน้อยกว่าทั้งคู่
 
== ิมำะฝัสพีรยิมภถถ
== ิืมำะ่ฝัสพีรยิืมภถถ
หรือเราสามารถลดทอนเศษส่วนได้ในขั้นตอนเดียว โดยการหาตัวหารร่วมมากของตัวเศษและตัวส่วนออกมาก่อน ซึ่งตัวหารร่วมมากของ 120 กับ 90 เท่ากับ gcd (90, 120) = 30 จากนั้นจึงนำ 30 ไปหารออกจากเศษส่วน
417,611

การแก้ไข