ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
{{โครงซอฟต์แวร์}}
ซอฟต์แวร์(software)เป็นคำที่มีความหมายรวม หมายถึง โปรแกรม(program) และแอพพลิเคชั่นแอปพลิเคชัน(application) ต่าง ๆ ที่มีนัยตรงกันข้ามกับ hard ware ใช้ในบริบทระหว่าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(hard ware) และซอฟต์แวร์(software)
417,867

การแก้ไข