ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
** [[ภาษายอง]] (ไทย)
** [[ภาษาไทยถิ่นใต้]] (ปักษ์ใต้) (ไทย)
** กลุ่มภาษาไทกลาง-ตะวันออก
*** ภาษาเชียงแสน
**** [[ภาษาไทดำ]] (เวียดนาม)
**** [[ภาษาไทยถิ่นเหนือ]] (ภาษาล้านนา, ภาษาไทญวน) (ไทย, ลาว)
**** [[ภาษาไทโซ่ง]] (ไทย)
**** [[ภาษาไทย]] (ไทย)
**** [[ภาษาไทฮ่างตง]] (เวียดนาม)
**** [[ภาษาไทขาว]] (ภาษาไทด่อน) (เวียดนาม)
**** [[ภาษาไทแดง]] (ภาษาไทโด) (เวียดนาม)
**** [[ภาษาตั่ยเติ๊ก]] (เวียดนาม)
**** [[ภาษาตูลาว]] (เวียดนาม)
*** ภาษาลาว-ผู้ไท
**** [[ภาษาลาว]] (ลาว)
**** [[ภาษาญ้อ]] (ไทย)
**** [[ภาษาพวน]] (ไทย, ลาว)
**** [[ภาษาผู้ไท]] (ไทย)
**** [[ภาษาอีสาน]] (ภาษาไทยถิ่นอีสาน) (ไทย, ลาว)
*** ภาษาไทตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)
**** [[ภาษาอาหม]] (รัฐอัสสัม - สูญแล้ว [[ภาษาอัสสัม]]สมัยใหม่จัดอยู่ในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน)
**** [[ภาษาอ่ายตน]] (รัฐอัสสัม)
**** [[ภาษาลื้อ]] (ภาษาไทลื้อ) (จีน, เวียดนาม, ไทย, ลาว, พม่า)
**** [[ภาษาคำตี่]] (รัฐอัสสัม, พม่า)
**** [[ภาษาเขิน]] (พม่า)
**** [[ภาษาคำยัง]] (รัฐอัสสัม)
**** [[ภาษาพ่าเก]] (รัฐอัสสัม)
**** [[ภาษาไทใหญ่]] (ภาษาฉาน) (พม่า)
**** [[ภาษาไทใต้คง]] (ภาษาไทเหนือ) (จีน, เวียดนาม, ไทย, ลาว)
 
{{ภาษาไทกะได}}
ผู้ใช้นิรนาม