ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระชลโธปมคุณมุนี''' (พุฒ ปุณฺณกเถรณฺณโก) กำเนิดเมื่อเกิดวันที่ ๑๙19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖๑2361 ([[ปีเถาะ]]) เป็นบุตรของนายจีน และนางปาน ทองคำ ครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่ข้าง[[วัดขุนจันทร์]] คลองบางกอกใหญ่ [[ธนบุรี]]
 
== บรรพชาและอุปสมบท ==
บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]อยู่ 8 พรรษา เมื่ออายุ ๒๑21 ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็น[[พระอุปัชฌาย์]] ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ์)|พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ฟัก)]] เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ภายหลังลาสิกขาออกมาเป็นรับราชการ ได้รับบรรดาศักดิ์สุดท้ายที่[[พระยาศรีสุนทรโวหาร]]) ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่งฐานานุกรมที่ ''พระครูสมุห์'' [[ฐานานุกรม]]ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุปสมบทได้ 8 พรรษา ได้ลาสิกขา ออกมารับราชการเป็นมหาดเล็กใน [[รัชกาลที่ ๓พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ[[รัชกาลที่ ๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รวม ๒๐20 ปี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรให้เป็น ''ขุนสาครวิสัย'' จุลศักราช ๑๒๒๙1229 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก ๘๖86 ท่านได้บรรพชาอุปสมบทครั้งที่ 2 เมื่ออายุได้ ๔๙49 ปี ที่[[วัดบุปผารามวรวิหาร]] ธนบุรี มี พระอมรโมฬี (นบ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดธัมมรักขิโต (เรือง) ธมฺมรกฺขิโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” เหมือนเมื่ออุปสมบทครั้งแรก เมื่ออุปสมบทแล้วได้เที่ยวแสวงหาปริเวกธรรมตามอัธยาศัยล่วงไป 3 พรรษา
 
== ปูชนียาจารย์ ==
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุญนาคบุนนาค) ]] ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรประยุรวงศ์ (ดิศ บุญนาคบุนนาค)]] ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็นเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์ และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูเจ้าคณะเมืองให้เป็น ''พระครูชลโธปมคุณมุนี'' จนอายุท่านล่วงมาถึง ๘๑81 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระราชาราชาคณะยก ที่ ''พระชลโธปมคุณมุนี'' เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด ๓ หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]] เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๙2449 เวลาสามยามกับเศษ 1 นาฬิกา ๒๕25 นาที รวมสิริอายุได้ ๘๙89 ปี พรรษา ๓๙39
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด [[สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ]] ในโอกาสที่จะมีอายุ ๙๐90 ปี ณ [[วัดอุทกเขปสีมาราม]] หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘2548 เวลา ๑๕.๐๐15:00 น.
{{จบอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|ชลโธปมคุณมุนี}}
{{เกิดปี|2361}}{{ตายปี|2449}}
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นสามัญ]]
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นขุน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร]]