ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[โรงพยาบาล|โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย]]
| สังกัด = [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
| ผู้อำนวยการ = ผศ.พญนพ.พิริยาศิริเกษม นฤขัตรพิชัยศิริลักษณ์
| จำนวนเตียง = 200
| ที่ตั้ง = 99 หมู่ 9 [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์]] [[ตำบลท่าโพธิ์]] <br>[[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]
ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นแหล่งทำการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก และนิสิตสาขา[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง[[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะทันตแพทยศาสตร์ ]] [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะเภสัชศาสตร์]] [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะพยาบาลศาสตร์]] [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะสาธารณสุขศาสตร์]] [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะสหเวชศาสตร์]] และ[[คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์]]
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลโดยเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 400 เตียงในตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2556]] หลังได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555<ref>[http://www.med.nu.ac.th/1900/index.php?depart=1 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - ปัจจุบัน[[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] - ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
|}
 
4,945

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์