ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์===
[[ไฟล์:Img02.jpg|thumb|230px|left|พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]
 
พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์กางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตรหรือสัปตปฏลเศวตฉัตร คือฉัตรขาว 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เป็นพระที่นั่งหรือพระราชอาสน์ทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อสำหรับ[[พระมหากษัตริย์]] เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกใน[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]
 
[[ไฟล์:Img02.jpg|thumb|230px|left|พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]
===พระที่นั่งภัทรบิฐ===
[[ไฟล์:OthersPics reply 64238.jpg|thumb|250px|right|พระที่นั่งภัทรบิฐ]]
พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นด้วย[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่อง[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล พระแสงอัษฎาวุธ และ พระแสงราชศัสตราวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
===พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์===
[[ไฟล์:Gran Palacio, Bangkok, Tailandia, 2013-08-22, DD 57.jpg|right|thumb|200250px|พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและ[[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ]]
 
พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์เป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อม เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้[[พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร]]อีกชั้นหนึ่ง ใน [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล
 
===พระที่นั่งภัทรบิฐ===
 
พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นด้วย[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่อง[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล พระแสงอัษฎาวุธ และ พระแสงราชศัสตราวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[[ไฟล์:OthersPics reply 64238.jpg|thumb|250px|right|พระที่นั่งภัทรบิฐ]]
 
===พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน===
[[ไฟล์:Busbok.jpg|thumb|180px|left|พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน จากแสตมป์]]
พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน เป็นบุษบกประกอบท้ายเกรินทั้ง 2 ข้าง ที่ท้ายเกรินปักฉัตรลายทอง 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับ ในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคม หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธี ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระมหากษัตริย์ อัครมเหสี ในการพระราชพิธีสำคัญ
[[ไฟล์:Gran Palacio, Bangkok, Tailandia, 2013-08-22, DD 57.jpg|right|thumb|200px|พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและ[[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ]]
[[ไฟล์:Busbok.jpg|thumb|180px|left|พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]
 
===พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก===
[[ไฟล์:Gran Palacio, Bangkok, Tailandia, 2013-08-22, DD 71.jpg|right|thumb|250px|พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]]
พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นลากกลางใน[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นพระราชบัลลังก์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ในการพระราชพิธีสำคัญ
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์