ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาโนเทคโนโลยี"

# สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างพอเพียงกับประชากรโลก
# เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้คนทั้งโลกอย่างทั่วถึง ทัดเทียม และพอเพียง
# สร้างหุ่นยนต์นาโนที่สามารถซ่อมแซมความบกพร่องของเซลล์เม็ดเลือดแดง คอยทำลายเซลล์แปลกปลอมต่างๆ
# เพิ่มศักยภาพในการชักว่าวมากขึ้น
มีความสามารถในการประกอบตัวเอง และทำสำเนาตัวเอง
 
== สาขาย่อยของนาโนเทคโนโลยี ==
ผู้ใช้นิรนาม